Sözlükte "uyak" ne demek?

1. Koşukta dizeler sonundaki eşsesli sözcük ya da aynı görevde olmayan ses bakımından benzeşen ek, kafiye.

Uyak kelimesinin ingilizcesi

n. rhyme, end rhyme, rime, foot