Sözlükte "uyak" ne demek?

1. Koşukta dizeler sonundaki eşsesli sözcük ya da aynı görevde olmayan ses bakımından benzeşen ek, kafiyeuyak

Uyak kelimesinin ingilizcesi

n. rhyme, end rhyme, rime, foot

İlgili olabilecek başlıklar

Uyaklı nedir?
Uyaksız nedir?